Lakićević Đuranović za sada ćuti o tome da li je prepisivala

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kazalaje za Pobjedu da su zatražili od Tužilaštva i Univerziteta Crne Gore da se procesuira i sankcioniše slučaj vanredne profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević Đuranović za koju su utvrdili da je u jednom srpskom časopisu objavila kao svoj rad jednog studenta.

Ova nevladina organizacija saopštila je da je profesorica u decembru 2018. godine u stručnom časopisu Pravni život, tematski broj 12 Pravo i zapovest razuma, objavila rad “Uloga i značaj Suda pravde Evropske unije u stvaranju, tumačenju i primjeni prava primjeri iz prakse”, a on je, kako su istakli, identičan sa radom studenta Đorđija Drinčića. Lakićević Đuranović, kako su naveli, Drinčiću je bila mentorka za specijalistički rad pod nazivom “Uloga i značaj Suda pravde u stvaranju, tumačenju i primjeni prava EU”, koji je odbranio u junu 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

“CGO je već preduzeo sve mjere i radnje upućujući ovaj materijal sa zahtjevom za procesuiranje i shodno sankcionisanje nadležnim univerzitetskim i drugim organima. Sada je na njima kako će se odnijeti prema tome, odnosno da li će konačno postupiti po zakonu i internim aktima ili će kao i do sada nastavljati da oblikuju klimu u kojoj su štite oni koji ne rade u skladu sa zakonom i akademskom etikom”, rekla je Uljarević.

Bojana Lakićević Đuranović

Odgovarajući na pitanje u kom procentu se poklapaju ovi radovi, izvršna direktorica CGO kaže da istraživanje koje se odnosi na procenat identičnosti rada koji je pod svojim imenom objavila Lakićević Đuranović u decembru 2018. godine u stručnom časopisu Pravni život sa specijalističkim radom njenog studenta Đorđija Drinčića, nije prolazilo softversku provjeru, jer “za tim jednostavno nije bilo potrebe”.

“Mlađi saradnici CGO-a su prilikom prve provjere utvrdili da se radi o gotovo stoprocentnoj podudarnosti, a razlika je samo u dvije rečenice i jednoj fusnoti. Pri tome, Drinčićev rad je širi i sveobuhvatniji, a ona je dala skraćenu verziju sa čak istim pravopisnim greškama koje je Drinčić na nekoliko mjesta napravio, uz izuzetak te dvije rečenice koje su drugačije”, navela je Uljarević.

Po hronološkom slijedu kada su radovi postali javni i poređenjem sadržaja, dodala je Uljarević, nesporno proističe da je rad Lakićević Đuranović plagijat.

Kako na ove optužbe gleda profesorica Lakićević Đuranović još uvijek nije poznato jer ona nije odgovarala na pozive brojnih novinarskih kuća. Nije još odgovorilo ni uredništvo srbijanskog časopisa “Pravni život” od kog je Pobjeda zatražila stav i pojašnjenje da li se radovi koje objavljuju provjeravaju kroz softver protiv plagijarizma, te je li u tom smislu ispitivan i sporni rad vanredne profesorice. Ni sa UCG se nisu oglašavali ovim povodom.

Predsjednika Suda časti UCG Boris Vukićević je rekao da je Zakonom o akademskom integritetu ovo pitanje jasno definisano na način da je prema članu 14 etički komitet, kog imenuje Vlada, nadležan za radove objavljene van Crne Gore.

“Tako da tijela Univerziteta nijesu nadležna za to pitanje”, rekao je on.

Dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spaić nije konkretno odgovorila na pitanje hoće li ispitati navode Centra za građansko obrazovanje. Kazala je da su Zakonom o akademskom integritetu regulisana pitanja vezana za akademski integritet cjelokupne akademske zajednice, posebno imajući u vidu član 14, kojim je propisana nadležnost etičkog komiteta. Univerzitet Crne Gore, kako je rekla, ima svoj Etički kodeks, s kojim su upoznati svi članovi akademske zajednice.

“Ukoliko su mentor i student u zajedničkom radu došli do rezultata koji nijesu zvanično prezentovani u akademskom glasilu ili na konferenciji, a potrebno je da se saznaju, jer mogu doprinijeti nauci u ovoj oblasti i koristiti akademskoj zajednici, prezentiranje ovih rezultata trebalo bi da bude korisno široj akademskoj javnosti”, rekla je ona.

Istakla je da ne podržavaju i smatraju nedopustivim svaki oblik prevarnih radnji, a naročito “plagiranje rada studenta od strane profesora, koji je dokazan u zakonom utvrđenoj proceduri, jer je akademski integritet nastavnog osoblja Pravnog fakulteta od posebnog značaja za stvaranje novih, uspješnih generacija pravnika, sudija i advokata”.

Zakon o akademskom integritetu stupio je na snagu krajem marta, a predviđa osnivanje tijela koje će se baviti utvrđivanjem kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van naše države. Na Vladi je, kako je propisano, da u roku od 90 dana, od stupanja tog akta na snagu, imenuje članove etičkog komiteta, a, prema našim nezvaničnim informacijama, Vlada će to učiniti nakon odmora.

Lakićević Đuranović ranije je Senat izabrao u zvanje vanredne profesorice, a ovaj sporni rad nije vrednovan za izbor u to zvanje.