Porodici preminulog pacijenta odšteta 100.000 eura

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Članovi porodice pokojnog Mirsada Bošnjaka, koji je, kako je sud utvrdio, preminuo zbog nemara ljekara, od bjelopoljske Opšte bolnice dobiće oko 120.000 eura na ime naknade štete. Tužbu protiv te javne zdravstvene ustanove podnijela je supruga pokojnog Bošnjaka za sebe i troje maloljetne djece, kao i njegovi roditelji i brat, piše Dan.

Zbog smrti Bošnjaka na pola godine kućnog zatvora osuđen je doktor Eldin Lamežević.

Odlukom Osnovnog suda u Bijelom Polju, koju je potvrdio Viši sud u tom gradu, članovi Bošnjakove porodice su na ime nakande nematerijalne štete zbog pretrpjelog duševnog bola dobili ukupno 100.000 eura, koje je bolnica dužna da im isplati. Svi članovi porodice Mirsada Bošnjaka, osim njegovog brata, kojem je po ovom osnovu dosuđena naknada od 10.000 eura, dobili su po 15.000.

“Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev tužilaca, pa se obavezuje tužena da tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica B.M, supruga tužilje B.S, oca malodobnih tužilaca B.A, B.E. i B.E, sina tužilaca B.A. i B.M. i brata B.M. isplati naknadu, i to: B.S. iznos od 15.000 eura, malodobnim tužiocima B. A, B.E. i B.E. po 15.000 eura, B.A. i B.M. iznos od po 15.000 eura i B. M. iznos od 10.000 eura, sa zakonskom zateznom kamatom na navedene novčane iznose počev od 19.10.2017. godine, kao dana presuđenja pa do konačne isplate”, piše u odluci Višeg suda u Bijelom Polju kojom je potvrđena odluka nižestepenog suda.

Osim toga, sud je odlučio da supruzi pokojnog Bošnjaka pripada i naknada materijalne štete na ime troškova sahrane i izgradnje spomenika, pa joj je po tom osnovu dosuđeno nešto više od 6.000 eura. Odlukom Višeg suda u Bijelom Polju određeno je i da JZU Opšta bolnica Bijelo Polje na ime naknade sudskih troškova plati još oko 14.000 eura.

Advokat Kasim Dizdarević, pravni zastupnik porodice Bošnjak, potvrdio je za Dan da su njegovi klijenti na ime naknade nematerijalne štete dobili ukupno 100.000 eura. Naglasio je da je u ime porodice uložio reviziju Vrhovnom sudu, tražeći veći iznos.

Odlukom Osnovnog suda u Bijelom Polju, doktor Eldin Lamežević je bio osuđen na pola godine robije. Nakon odluke Ustavnog suda da ukine tu presudu, bjelopoljski Viši sud je odlučio da on tu kaznu provede u prostorijama u kojima stanuje. Lamežević je oglašen krivim za krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi jer je 12. avgusta 2013. godine u Opštoj bolnici u Bijelom Polju, u svojstvu specijaliste opšte hirurgije, primijenio očigledno nepodoban način liječenja pacijenta Bošnjaka.

On je u bolnicu primljen nakon pada sa visine na betonsku podlogu. Utvrđeno je da mu ljekar prilikom pregleda nije posvetio dužnu pažnju kako bi na nesumnjiv način, pored povrede glave, utvrdio postojanje povreda organa trbušne ili grudne duplje. Ljekar je nakon spoljašnjeg pregleda stomaka utvrdio da nema povreda u tom dijelu iako je u predjelu trbušne duplje oštećenog postojala povreda – rascjep slezine, pa je Bošnjak preminuo uslijed iskrvarenja.