Ko su kandidati za pomoćnika Veselina Veljovića

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Zoran Lazović, načelnik barske policije Drago Spičanović, rukovodilac Interpola NCB Podgorica Dejan Đurović i direktor Forenzičkog centra Danilovgrad Zoran Tomčić prijavili su se na konkurs za pomoćnike direktora Uprave policije Veselina Veljovića.

Kako saznaju Pobjeda i Dan, Lazović je konkurisao za mjesto rukovodioca sektora Specijalni odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, dok je Đurović jedini kandidat za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a Spičanović rukovodilac Sektora za ljudske resurse, finansiranje i tehničku podršku.

Tomčić je predao dokumenta za mjesto rukovodioca Posebne jedinice i Specijalne antiterorističke jedinice.

Ukoliko bude prihvaćena kandidatura, u nadležnosti Lazovića će biti i Specijalni policijski tim, čiji je rukovodilac Dragan Radonjić.

Lazović je bio dugogodišnji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, a Đurović rukovodilac NCB Interpol Podgorica.

Spičanović je prvi čovjek barske policije, koji je naslijedio Miloša Radulovića, koji je sada na čelu SAJ-a.

Tomčić je direktor Forenzičkog centra Danilovgrad.

Osim za ta tri mjesta, konkurs je bio raspisan i za pomoćnika direktora Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Uslovi za izbor sva četiri direktora su isti. Potreban je po jedan izvršilac za svako mjesto, koji će biti imenovan na period od pet godina.

Potrebno je da kandidat ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka, policijska ili vojna akademija, i položen stručni ispit za rad u državnim organima. Takođe, uslov je da kandidati imaju najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje tri godine na rukovodećim radnim mjestima u policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Konkurs za Veljovićeve pomoćnike raspisan je nakon što je u decembru prošle godine Skupština Crne Gore usvojila Zakon o unutrašnjim poslovima kojim je predviđeno izdvajanje Uprave policije iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ubrzo je donesena i odluka da se dosadašnja Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ) i Posebna jedinica policije (PJP) sjedine u Specijalnu policiju.

DAN