Za tri godine povodom ubistva Vlahovića saslušali jednog svjedoka, ubice i dalje na slobodi

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Ni nakon tri godine ne zna se ko je ubio Srđana Vlahovića u kotorskom naselju Dobrota kod jednog super marketa. Ubica je imao pomogača, a prišli su motorom, jedna osoba je ispalila više od 10 hitaca a zatim su pobjegli i do danas se ne zna ko je bio na bijelom motoru.

Vlahović se bavio uličnom prodajom cigareta i nije imao kriminalni dosije. Spekulisalo se da je njegovo ubistvo povezano sa kokainskim ratom između dva ozloglašena kotorska klana, te da je radio i kao tjelohranitelj Slobodana Kašćelana koji slovi za vođu kavačkog klana. Iz Višeg državnog tužilaštva (VDT) nisu odgovorili na naše pitanje da li im je poznat motiv i može li se tražiti povezanost sa sukobom kriminalnih organizacija oko tovara kokaina.

Kako nam je rečeno, predmet je i dalje u fazi izviđaja i prikupljena su obavještenja od većeg broja lica. U svojstvu svjedoka saslušana je jedna osoba, najvjerovatnije djevojka koja se zatekla na licu mjesta jer je kupovala cigarete kada je počela paljba.

„U predmetu ovog tužilaštva formiranim protiv NN izvršilaca povodom ubistva, izvršenog na štetu S.V. u fazi izviđaja prikupljena su obavještenja od većeg broja lica, dok je u tužilaštvu saslušano jedno lice u svojstvu svjedoka, i od strane tužilaštva donijete su naredbe Forenzičkom centru za sva neophodna vještačenja, a osim toga, po zahtjevu ovog tužilaštva od strane istražnog sudije Višeg suda u Podgorici donijete su naredbe za pretresanje stanova i vozila većeg broja lica, kao i naredbe za izuzimanje video zapisa sa lica mjesta i izuzimanje listinga telefonskog saobraćaja, kao i naredbe za pretresanje mobilnih telefonskih aparata i ručne radio veze, tako da je ovo tužilaštvo u konkretnom slučaju preduzelo sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju otkrivanja izvršioca krivičnog djela, a predmetna vještačenja i gore navedene preduzete mjere i radnje nijesu dale rezultate u otkrivanju izvršioca istog“, navodi se odgvorima VDT-a.

Snimci sa kamera

Zanimalo nas je i da li je Tužilaštvo došlo do snimaka sa kamera koje su, moguće, zabilježile surovu likvidaciju. Odgovor na to pitanje nismo dobili. Pitanja smo poslali i Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) i to 1. aprila, ali do danas odgovora nije bilo. Naime, osim kamera, pitali smo da li je SDT preuzimalo ovaj slučaj tokom istrage i ako jeste, kada i zbog čega.

Provjeravali navode sa sahrane, ubistvom poslata poruka

Inspektori kriminalističke policije provjeravali su navode po­ro­di­ce Sr­đa­na Vla­ho­vi­ća o umi­je­ša­no­sti ko­to­r­skih kla­no­va u nje­go­vu li­kvi­da­ci­ju. Je­dan od čla­no­va po­ro­di­ce je, prema pisanju „Dana“, na Sr­đa­no­voj sa­hra­ni, opra­šta­ju­ći se od nje­ga ka­zao ka­ko oni zna­ju ime zli­kov­ca ko­ji mu je od­u­zeo ži­vot. On je ta­da re­kao i da će se vr­lo br­zo zna­ti ko je to uči­nio, jer je po­ro­di­ca Vla­ho­vić ča­sna i po­šte­na. Tada je pisano i da je ubistvom Vlahovića poslata poruka.

Crnogorska policija je dva dana kasnije Podgoričaninu Nikoli Maloviću i državljaninu BiH Goranu Stančiću odredila pritvor do 72 časa zbog sumnje da imaju veze sa ubistvom Srđana Vlahovića, međutim obojica su to negirali.

Vlahović je važio za primjernog momka, doselio je iz Podgorice, a nekoliko godina je živio u Kotoru.