I dalje ima onih kojima odgovara haos u Crnoj Gori i na Balkanu

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Usporavanje našeg puta ka EU zavisi i od nas, ali i od međunaordnog faktora, tvrdi predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović,  odgovarajući na pitanje mogu li uticaji sa strane, posebno Rusije, Crnu Goru usporiti ili zaustaviti na putu ka članstvu u EU.

“Svakako da svaki negativan uticaj koji dolazi od sila poput pomenute Rusije može da izazove ozbiljne posljedice po funcionisanje jedne male Crne Gore i njenih institucija. Međutim, u takvim međunarodnim okolnostima kakve su danas, ključ je ipak u našim rukama i strukture na vlasti moraju da pokažu prilično mudrosti i političke vještine da izbjegnu zamke koje se postavljaju za našu državu i društvo sa više strana. Do sada je, Crna Gora, uz relativno male gubitke vremena i položaja, uspjela da odgvori na niz ozbiljnih izazova i to je čijenjeno od strane međunarodnih partnera koji su nam u tome pomagali. No, i dalje ne treba biti u iluziji da ne postoji veoma jak negativan uticaj pojedinih međunarodnih faktora kojima haos u Crnoj Gori i na Balkanu veoma odgovara. To smo imali prilike da vidimo najjasnije 2015-te i 2016-te godine, ali nažalost vidimo i danas, jer se pojedine domaće političke i društvene strukture i dalje kreću u kategorijama koristi za sopstvene džepove, a ne i koristi za građane Crne Gore”, rekao je za CdM predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori.

Dodaje da se troši dragocjeni potencijal građanskog kritičkog promišljanja, tanji se međunarodni kredibilitet pojednih političkih aktera koji plediraju da budu nosioci promjena, a nadasve se gubi dragocjeno vrijeme za pronalaženje institucionalnih rješenja za političku krizu, jer se, prije ili kasnije, sve mora tamo i konačni riješiti.

“Što prije se pojedini politički i društveni igrači riješe te iluzije, to bolje i za njih i za sve nas građane i za put Crne Gore ka EU”, napominje  Radulović.

Govoreći i procesu pristupanja EU, ističe da godina formalnog učlanjenja Crne Gore u EU i nema toliku težinu, ukoliko Crna Gora bude intenzivno nastavila sa reformama na domaćem planu.

“Polako moramo početi da se mirimo sa činjenicom da vjerovatno Evropska unija neće biti institucionano i politički spremna za prihvatanje novih članica do 2025. godine, a pitanje je i kakvoj Evropskoj uniji ćemo se pridruživati”, istakao je on.

Jasan je – problemi sa kojima se suočava Evropska unija nijesu prolazne, već tektonske prirode i već snažno može da se govori o ugrožavanju samih temelja i osnovnih vrijednosti Evropske unije.

“Izbori u maju ove godine će nam više rasvijetliti većinu evropskih perspektiva, pa i onih koje se odnose na naše eventualno učlanjenje do te pomenute 2025. ili nakon nje. No, do tada, treba koristiti sve mogućnosti za jačanje naših ekonomskih i institucionalnih potencijala i stvarati bolji život za sve građane Crne Gore”, kaže Radulović u razgovoru za CdM.

Jasan je Radulović i u odgovoru na pitanje je li Crna Gora zaista dovoljno dobra u procesu evropskih integracije, te da li negdje škripi unutar sistema. U najkraćem, odgovara on, “još nijesmo dovoljno dobri, ali ne zato što nijesmo dovoljno dobri za Evropsku uniju, već što nijesmo dovoljno dobri za sebe”.

“Mi jesmo izgradili državu, ali nijesmo izgradili sistem državnih i društvenih vrijednosti, niti smo dovoljno razvili sistem državnih i društvenih institucija koji je sa njima povezan i koji je neophodan uslov da bi se te vrijednosti dalje učvrstile i postale trajnim temeljom održivosti ove države. Mi jesmo u tehničkom smislu najdalje otišli od svih ostalih zemalja i to je činjenica koju niko dobronamjeran ne može dovoditi u pitanje. Ali, ono što je bitno da u godinama pred nama je da se izdignemo na novi nivo u kojem državne i društvene institucije rade efikasno svoj posao, bez selektivne pravde, bez filozofije “hranjenja svojih” i “potplaćivanja tuđih””, dodaje on.

Svjestan je, kaže, da je to veoma teško postići u Crnoj Gori u kojoj se takav mentalitet njeguje stotinama godina. Zato, kako dodaje, sve snage Crna Gora mora da usmjeri, od obrazovnog sistema, do pravosudnog, da zahtjevi iz oblasti 23 i 24 postanu standard u radu i životu, od svakog pojedinačnog građanina do institucija, a onda će datum formalnog učlanjenja postati bitnija stavka za crnogorske evropske prijatelje nego za državu.

“Godine pred nama, u kojima će se Evropska unija baviti sobom, mi moramo iskorsititi pametno i raditi na ostvarenju boljeg, pravednijeg i efikasnijeg društva za sve građane naše države. Ako bi smo odnose između Crne Gore i Evropske unije mogli da okarakterišemo koristeci pojednostavljeni rječnik koji bi shvatila i naša djeca, mogli bismo  reći “Domaći zadatak prvo, a igranje sa evropskim strukturama tek nakon toga”, zaključio je Radulović za CdM.