Zbog kotorskih klanova podignuta borbena gotovost u ZIKS-u

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA
Foto: CDM

Činjenica je da se u Zavodu nalaze lica koja su označena kao vođe suprotstavljenih kriminalnih klanova, što uz prostornu i kadrovsku nedostatnost dodatno utiče na povećanje bezbjednosnih izazova, rizika i prijetnji na koja službenici obezbjeđenja treba da odgovore. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milan Tomić saopštio je Danu da je trenutna bezbjednosna situacija u toj ustanovi stabilna.

Tome doprinose i preventivne mjere koje su preduzete, a Tomić kaže da je stepen bezbjednosti podignut na najviši nivo zbog članova sukobljenih kriminalnih klanova koji se nalaze u pritvoru ili na izdržavanju zatvorskih kazni.

“Činjenica je da se u Zavodu nalaze lica koja su označena kao vođe suprotstavljenih kriminalnih klanova, što uz prostornu i kadrovsku nedostatnost dodatno utiče na povećanje bezbjednosnih izazova, rizika i prijetnji na koja službenici obezbjeđenja treba da odgovore. Zbog toga je u Zavodu podignut nivo bezbjednosti, što podrazumijeva poJačane redovne aktivnosti službenika obezbjeđenja i posebne mjere u odnosu na lica za koja, shodno procjeni nadležnih službi, postoji povećan bezbjednosni rizik. Takođe, ostvaruje se kontinuirana saradnja sa drugim bezbjednosnim službama, a preduzimaju se i mjere za jačanje kadrovskih kapaciteta Zavoda. Navedenim aktivnostima utiče se na preveniranje negativnih bezbjednosnih pojava u Zavodu. Osim aktivnosti Odsjeka obezbjeđenja, značajne su i aktivnosti Odsjeka za realizaciju tretmana, koje se preduzimaju u cilju sprečavanja sukoba među licima lišenim slobode”, rekao je Tomić.

Odgovarajući na pitanje da li je bilo službenika koji su zloupotrijebili položaj, posebno prilikom unošenja nedozvoljenih sredstava u zatvor, Tomić je kazao da je zabilježen jedan takav slučaj.

“U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija preduzimaju se kontinuirane aktivnosti u cilju sprečavanja u nošenja nedozvoljenih stvari, predmeta i materija. U toku prethodne godine zabilježen je jedan slučaj koji je izazvao sumnju da u postupanju jednog službenika Zavoda ima elemenata odgovornosti u vezi sa unošenjem nedozvoljene stvari-predmeta u Zavodu. U odnosu na tog službenika Zavoda pokrenut je i sproveden disciplinski postupak, u okviru kojeg je od strane disciplinske komisije donesena prvostepena odluka o disciplinskoj odgovornosti tog službenika, a sa predmetnim slučajem upoznati su Uprava policije i nadležno tužilaštvo, koji preduzimaju radnje i mjere iz svoje nadležnosti. Bitno je istaći da se u Zavodu preduzimaju aktivnosti u cilju nabavke moderne tehničke opreme (video-nadzora, rendgen uređaja, metal detektora i druge opreme), a sve u cilj jačanje kontrolnih aktivnosti prema licima koja ulaze u krugu Zavoda”, istakao je Tomić.

Direktor ZIKS-a je naglasio da trenutni uslovi za boravak lica lišenih slobode, kao i službenika u Zavodu nijesu na zadovoljavajućem nivou.

“Uprava Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim aktivnostima na unapređenju uslova boravka u Zavodu. Od planiranog u tom cilju izdvojio bih aktivnosti koje se preduzimaju na izgradnji novog zatvora za sjevernu regiju Crne Gore, na lokaciji u opštini Mojkovac, izgradnju posebnog objekta za potrebe Specijalne zdravstvene ustanove u krugu kompleksa Zavoda, objekta za zatvor „otvorenog tipa“, izgradnju novog objekta za potrebe glavne prijavnice Zavoda i multifunkcionalnog objekta za potrebe službenika”, rekao je Tomić.

Dan