Danilovgrađani tvrde da će groblje ugroziti njihovo zdravlje: „Bakterije i gljive će doći do naših česama“

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Grupa građana Danilovgrada pokrenula je peticiju za obustavljanje izgradnje novog gradskog groblja u Veljem polju u cilju zaštite glavnog gradskog vodoizvorišta u Danilovgradu – “Oraška jama”.

Lokacija na kojoj se planira groblje je u neposrednoj blizini glavnog danilovgradskog vodoizvorišta sa kojeg, kako tvrde mještani, preko 7.000 građana dobija vodu za piće.

„Tačnije radi se o lokaciji koja je dio plavne zone rijeke Sušice u čijem koritu se nalazi „Oraška jama“. Tako da bakterije i gljive prilikom izlivanja rijeke Sušice dospijevaju za vrlo kratak period u gradsko izvorište, a odatle do naših česama“, kazao je FOS-u jedan od pokretača peticije Darko Zarubica.

Podnosioci peticije navode i da su groblja poznata kao zagađivači voda, kako površinskih tako i podzemnih.

„Ovo iz razloga jer tokom truljenja posmrtnih ostataka dolazi do razmnožavanja brojnih bakterija i gljiva od kojih su neke smrtonosne za djecu. Upravo iz tog razloga zakonski propisi, kojima se definiše zaštita izvorišta pitke vode, ne dozvoljavaju gradnju groblja unutar zaštitnih zona vodoizvorišta“, pojašnjava Zarubica.

Otašević: Još ništa nije konačno

Sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine u Opštini Danilovgrad Vasilije Otašević kazao je našem portalu da još uvijek nije donijeta konačna odluka o lokaciji novog gradskog groblja.

„U postupku izrade i donošenja PUP-a opštine Danilovgrad ,„Komunalno“ doo Danilovgrad nastupilo je sa inicijativom da u navedenom planu obrađivač plana predvidi lokaciju novog gradskog groblja, čime bi se riješio višedecenijski problem opštine Danilovgrad, što je isti i uradio na predmetnoj lokaciji. Kako postupak donošenja planskih dokumenata podrazumijeva i učešće građana putem javne rasprave, ponuđeno plansko rješenje je dato zainteresovanoj javnosti na uvid i davanje primjedbi i sugestija, kojih tokom javne rasprave nije bilo“, pojasnio je Otašević.

Nakon sprovedenog postupka, navedeni planski dokument je dostavljen Skupštini opštine Danilovgrad na usvajanje, a zatim je jednoglasno usvojen.

Otašević navodi i da se, po stupanju na snagu Odluke o donošenju PUP-a  opštine Danilovgrad, „Komunalno“ doo Danilovgrad, nakon kupovine predmetne parcele, obratilo nadležnom sekretarijatu za propisivanje Urbanističko-tehničkih uslova za navedenu lokaciju.

„Kako Komisija za ocjenu Elaborata nije imala usaglašen stav, predsjednica opštine Danilovgrad prekinula je aktivnosti Komisije do daljnjeg. Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu nije dobio saglasnost zbog neusaglašenosti stavova članova Komisije za njegovu ocjenu. S tim u vezi, a na zahtjev odborničkih klubova u SO Danilovgrad, predsjednicima klubova odbornika dostavljen je projekat gradskog groblja, elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, elaborat o ispitivanju toka vode i zone sanitarne zaštite, kako bi od strane istih dostavljena dokumentacija bila proučena, konsultovani građani i nakon toga održana, na transparentan način, javna stručna rasprava“, kaže Otašević.

Zaključuje da će, tek nakon svega toga, biti donesen konačan stav i zaključak u vezi mogućnosti gradnje novog gradskog groblja.

Mještani: Opština ne garantuje da je zagađenje nemoguće

Mještani tvrde da Opština negira da može doći do zagađenja, ali ipak ne garantuju da je zagađenje nemoguće.

„Objašnjeno nam je da u blizini planiranog groblja postoji ponor koji odvodi vodu sa predmetne lokacije ka drugoj rijeci koja nije u kontaktu sa gradskim izvorištem. Međutim, foto zapisi govore suprotno.  Obilaskom terena smo se uvjerili da tokom velikih kiša, voda izlazi iz ponora. Zapravo riječ je o estaveli, tokom sušnog perioda funkcioniše kao ponor a tokom većih kiša kao izvor kada voda ide ka gradskom izvorištu“, navodi Zarubica.

dcg
Foto: Privatna arhiva

Podnosioci peticije navode i da znaju da su stvari rješive i izvodljive, te da vjeruju da je zdravlje građana na prvom mjestu rukovodiocima Opštine Danilovgrad.

„Greške se dešavaju ali to nije razlog da ih do kraja sprovodimo u djelo već da ih prepoznamo na vrijeme. Evropska praksa pokazuje da ukoliko se groblje nalazi u blizini zone zaštite izvorišta onda se vrši njegovo izmještanje. Ovo nije nepoznanica ni u našoj praksi, što potvrđuje slučaj izmiještanja groblja u blizini Vidrovana u Nikšiću kada su određene zone sanitarne zaštite ovog vodoizvorišta. Zato tražimo od Opštine Danilovgrad da donese odluku kojom se zabranjuje izgradnja gradskog groblja u Veljem polju i da izmijeni urbanistički plan i njime predvidi novu prihvatljivu lokaciju za groblje“, dodaju mještani ističući da je novo groblje neophodno, ali ne nad glavnim gradskim izvorištem pitke vode.