Kazna do 1.500 eura za odbijanje službe u rezervnom sastavu

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Novčanom kaznom od 150 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice koje se ne odazove na poziv za službu u rezervnom sastavu, ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu Ministarstva za vršenje vojne obaveze u miru i ako vojnu knjižicu iznese iz Crne Gore. To je predviđeno zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vojsci, koji je Vlada utvrdila prošle nedjelje.

Zakon je definisao da su lica u rezervnom sastavu Vojske rezervni oficiri, rezervni podoficiri kao i rezervni vojnici. Takođe, vojnici na obuci su vojni obveznici koji se, na principu dobrovoljnosti, obučavaju radi sticanja neophodnih znanja za obavljanje dužnosti u uslovima ratnog ili vanrednog stanja.
Precizirano je da su vojni obveznici i oni vojnici koji se nalaze na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Prema istom zakonu, službenom licu u Vojsci prestaće služba ukoliko odbije učešće u NATO misiji u inostranstvu.

“Profesionalnom vojnom licu prestaje služba u Vojsci ako ne stupi na dužnost formacijskog mjesta na koje je postavljeno, ako odbije učešće u međunarodnim snagama u inostranstvu u koje je upućen u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba jedinica Vojske u međunarodnim misijama i ukoliko ne završi obuku za samostalno vršenje dužnosti svog formacijskog mjesta“, ističe se u zakonu, prenosi Pobjeda.

Utvrđenim izmjenama predviđeno je da se Vojska sastoji od stalnog i rezervnog sastava, pri čemu stalni sastav čine profesionalna vojna lica i civilna lica, a rezervni sastav čini ugovorna i strategijska rezerva.

“Ugovornu rezervu čine vojni obveznici koji su sa Ministarstvom zaključili ugovor o službi u rezervnom sastavu Vojske. Strategijsku rezervu čini raspoređena i neraspoređena strategijska rezerva. Raspoređenu strategijsku rezervu čine vojni obveznici koji su odslužili vojni rok, odnosno lica u službi u Vojsci kojima je prestala služba u Vojsci, a kojima je Ministarstvo odredilo raspored u jedinicama Vojske, o čemu se pisanim putem obavještavaju. Neraspoređenu strategijsku rezervu čine vojni obveznici koji nemaju raspored u jedinicama Vojske“, piše u zakonu.

Dodatim članom u zakonu, predviđeno je i da civilno lice može nositi i upotrebljavati oružje i nositi vojnu uniformu u uslovima ratnog ili vanrednog stanja, kao i za vrijeme obuke, vojne vježbe, pripravnosti ili kontrole borbene spremnosti, ako je obučeno za nošenje i upotrebu oružja.