Policajac vrijeđao kolege tokom racije u podgoričkom lokalu

PODIJELI AKO TI SE SVIĐA

Disciplinski tužilac pokrenuo je disciplinski postupak protiv V.P., starijeg policajca I klase u Odjeljenju granične bezbjednosti Tuzi, zato što se dana 27.01.2018. oko dva sata poslije ponoći u Njegošovoj ulici u Podgorici u ugostiteljskom objektu „Zeppelin“, van službe, ponašao suprotno Kodeksu policjijske etike, tako što je omalovažavao i vrijeđao policijske službenike koji su pretresali.

Kako se navodi u obrazloženju, policajac V.M. je vrijeđao i omalovažavao policajce T.M., M.Z., S.L., K.V., i J.L, koji su, sprovodili raciju na način što je u momentu prilaska policijskog službenika S.L. stolu za kojim je V.P., sjedio zajedno sa I.A. i I.N., i izdao naređenje da se isti upute prema izlazu, nakon čega se V.P. oglasio riječima „Ja sam kolega“ a I.N. i I.A. riječima „Vi sjedite, ne morate da izlazite“, dok je policijski službenik S.L. zahtijevao od njega da se legitimiše, na šta mu je V.P. odgovorio da nema potrebe i da nikada sa sobom ne nosi službenu legitimaciju.

Prema obrazloženju, zatim M.Z. izdaje naređenje V.P. i I.A. i I.N. da se moraju uputiti prema izlazu kako bi se obavila službena radnja, tada mu V.P. govori “Oni su sa mnom i ne moraju da izađu, ovo je bezobrazluk šta radite“.

Nakon toga M.Z. upozorava V.P. da, ukoliko se ne upute ka izlazu na taj način ometaju policijske službenike u izvršenju službene radnje te da će u protivnom biti privedeni u službene prostorije CB Podgorica, isti su se oglušili o izdato naređenje, nijesu krenuli prema izlazu.

„Nakon privođenja I.A.i I.N. u službene prostorije, ispred zgrade Centra bezbjednosti Podgorica u ulici Svetozara Markovića došao je V.P. i obratio se policijskim službenicima Interventne jedinice uvrjedljivim riječima, a nakon više upozorenja od strane dežurnog starješine R.M., da se ne može tako ponašati, isti se oglušuje i omalovažava policijske skužbenike, čime je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 106 stav 1 tačka 4 Zakona o unutrašnjim poslovima, »Sl.list CG« broj 44/12, 36/13 i 1/15 (ponašanje u službi ili van službe suprotno Kodeksu policijske etike)“, navodi se u obrazloženju objavljenom juče na sajtu MUP-a.

Pobjeda